SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özürlüler tarafından satın alınacak bazı mallarda KDV istisnası uygulaması

Özürlüler tarafından satın alınacak bazı mallarda KDV istisnası uygulaması

 

Soru:

 

Özürlüler tarafından satın alınacak bazı mallarda KDV istisnası uygulaması


Cevap:
Ülkemizde sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak özürlülere tanınan bazı ayrıcalıklardan biri de KDV istisnası uygulamasıdır.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun  ‘Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar' başlıklı 17/4-s maddesinde; Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları'nın katma değer vergisinden istisna  olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu hükmün uygulanmasında, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilmektedir.
Dolayısıyla, özürlüler yanında özürlü olmayanların da kullanabilecekleri her türlü araç-gereç ve bilgisayar programları katma değer vergisine tabi olacaktır.
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki örneğin; özürlü vatandaş olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınan bilgisayar ve cep telefonu, Kanun maddesinde belirtilen özürlülerin günlük yaşamları için üretilmiş her türlü araç-gereç tanımı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden katma değer vergisine tabi olacaktır.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(02.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM