SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hurdacılık faaliyetinde KDV istisnasının ayırımı ve KDV’ye tabi olan ve olmayan hurda teslimi

Hurdacılık faaliyetinde KDV istisnasının ayırımı ve KDV’ye tabi olan ve olmayan hurda teslimi

 

Soru:

 

Hurdacılık faaliyetinde KDV istisnasının ayırımı ve KDV’ye tabi olan ve olmayan hurda teslimi


Cevap:
Hurdacılık faaliyeti ile iştigal eden işletmelerin beklide en çok yaşadıkları problemlerden biri de söz konusu bu hurda teslimlerinin hangilerinin KDV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı sorunudur. Öyleki bazı teslimler özü itibariyle hurda olmasına rağmen KDV ye tabi ve bazıları da KDV tabi bulunmamaktadır. Bu ayırım nasıl yağılacaktır? Konuyu KDV kanunu açısından ele alıp bir örnek yardımıyla da sonuçlandırmak gerekirse;

3065 sayılı kanunun ‘Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar' başlıklı 17/4-g maddesinde: Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli k'ğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, k'ğıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi'nin katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak 05.07.2002 tarih ve 24806 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin ‘Tevkifata Tabi Hurdaların Kapsamı' başlıklı B-1 bölümünün 4. paragrafında; Hurda kavramının işaret edilen genel anlamı çerçevesinde; 85 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde sayılan metallerin (demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke gibi metallerin) yanı sıra çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller ile bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları, imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerleri "hurda metal" kabul edilecektir.' denilmektedir.
Konuyu bir örnek yardımıyla pekiştirecek olursak; örneğin hurdaya ayrılmış bir aracın veya satın alınan hurda şanzımanın veya diferansiyelin  parçalanması suretiyle elde edilen ve yedek parça olarak kullanılmaya elverişli olan malzemelerin satışı %18 oranında katma değer vergisine tabiidir. Ancak hurdanın parçalanması suretiyle oluşan ve yedek parça olarak kullanılmaya elverişli olmayan diğer malzemelerin satışı ile hurda olarak alınan araç, şanzıman, diferansiyel, motor, kaporta v.b. malzemenin üzerinde hiçbir işleme tabi tutulmadan alındığı gibi hurda olarak satışı anılan kanunun 17/4-g maddesi hükmü çerçevesinde katma değer vergisinden istisnadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(30.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM