SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Basit usule tabi iken gerçek usule geçenlerin stoklarındaki mallar için daha önceden ödedikleri KDV’nin indirilip indirilmeyeceği hakkında bilgi verirmisiniz?

Basit usule tabi iken gerçek usule geçenlerin stoklarındaki mallar için daha önceden ödedikleri KDV’nin indirilip indirilmeyeceği hakkında bilgi verirmisiniz?

 

Soru:

 

Basit usule tabi iken gerçek usule geçenlerin stoklarındaki mallar için daha önceden ödedikleri KDV’nin indirilip indirilmeyeceği hakkında bilgi verirmisiniz?


Cevap:
Bazı basit usule tabi olan mükellefler sonradan gerçek usule geçtiklerinde basit usule tabi iken ödedikleri ve indirim konusu yapmadıkları KDV’yi gerçek usule geçtikten sonra indirim konusu yapıp yapmayacakları sıkça merak edilen ve tarafıma yöneltilen sorulardan biridir. Konuya 3065 sayılı KDV Kanunu açısından bakacak olursak;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Vergi İndirimi" başlıklı 29. Maddesinde;

1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:
d) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
            ...
e) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi" hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, basit usulde vergilendirilmekte iken gerçek usulde vergilendirilmeye başlanılan tarih itibariyle envanterde mevcut mal stoklarına ait ödenilen katma değer vergisinin, indirim konusu yapılması mümkündür.

Ancak, şunu da önemle belirtmek isterim ki envanterde yer alan emtialara ait katma değer vergisinin daha önce gider olarak değerlendirilmesi durumunda, bu tutarlar için gider hesaplarında gerekli düzeltmenin yapılacağı unutulmamalıdır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(29.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM