SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Damga Vergisinde suret ve nüsha ayrımı

Damga Vergisinde suret ve nüsha ayrımı

 

Soru:

 

Damga Vergisinde suret ve nüsha ayrımı


Cevap:
Damga Vergisi Kanununda son dönemlerde yapılan değişikliklerle birlikte suret ve nüsha ayırımı da önem kazanmıştır. Sözleşmenin suret veya nüsha olarak çoğaltılması işlemleri damga vergisini oldukça yakından ilgilendirmektedir.Konu aşağıda etraflıca ele alınarak değerlendirilmiştir.
Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Kanunun 5. maddesinde ise bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğuna hükmedilmiştir.
Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar'' başlıklı bölümünün 3 numaralı fıkrasında, tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin maktu (2010 yılı için 0,55 TL) damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki Kanun hükümlerinde yer alan “nüsha” ve “suret” kavramları vergileme açısından önem arzetmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından 30.03.2010 tarihinde yayınlanan 19 sayılı damga vergisi sirkülerinde, nüsha ve suret kavramlarından ne anlaşılması gerektiği ve vergilendirme esasları hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

I. Nüsha
Damga Vergisi Kanunu uygulamasında, aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtlardır.
Bir kağıdın nüsha olarak kabul edilmesinin temel şartı olan taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olmasının sonucu olarak kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de taraflarınca ayrıca imzalanması halinde nüsha olarak kabul edilmesi gerekecektir.
Damga Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, mükelleflerce bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabidir.

II. Suret
Damga vergisi uygulamasında suret, aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden kâğıtları ifade etmektedir. Taraf/taraflarınca düzenlenerek imzalanmış, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak taraflarınca ayrıca imzalanmamış örnekleri surettir.
Kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de ''Aslına uygundur'' ya da ''Aslı gibidir'' şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva etmesi halinde mahiyeti itibarıyla suret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Damga Vergisi Kanunu uyarınca suretler damga vergisine tabi değildir. Ancak Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar'' başlıklı bölümünün 3 numaralı fıkrası uyarınca, tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri maktu (2010 yılı için 0,55 TL) damga vergisine tabidir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(24.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM