SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Maddi duran varlıkların satın alınması, amortisman ve satılması hallerinde muhasebe uygulamaları nasıl olacaktır?

Maddi duran varlıkların satın alınması, amortisman ve satılması hallerinde muhasebe uygulamaları nasıl olacaktır?

 

Soru:

 

Maddi duran varlıkların satın alınması, amortisman ve satılması hallerinde muhasebe uygulamaları nasıl olacaktır?


Cevap:
Konuyu burada teorik anlatımdan uzak tutarak direk uygulamalı örneklerle anlatmanın daha yararlı olacağı kanısındayız.
Örnek : İşletme 10.000 TL değerinde bir demirbaş almıştır. KDV % 18 hariç. Demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıldır.
----------------------------------------/---------------------------------------------
255 Demirbaşlar                       10.000
191 İND.KDV                             1.800
                                       102      Bankalar  11.800
Demirbaş alım kaydı
--------------------------------------------------------------------------------------
Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür
1 / 5 = 0,20 yani % 20 dir.
10.000 x % 20 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı
veya;
Amortisman tutarı: Tutar / Ekonomik Ömür
10.000 / 5 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı
Amortisman Tablosu
Yıllar    Yıllık Amortisman Tutarı    Birikmiş
Amortisman    Kalan Tutar
2010
2011
2012
2013
2014    2.000
2.000
2.000
2.000
2.000    2.000
4.000
6.000
8.000
10.000    8.000
6.000
4.000
2.000

Dönem sonundaki muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır

----------------------------------------31.12.2010------------------------------
770  Gen.Yön.Gid.   2.000
                                                257 Bir. Amort.  2.000
…..Demirbaşın amortisman kaydı
-------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki örnekte işletme aldığı demirbaşı 2011 yılında KDV hariç 7.000 TL ye satsın.
Satış Bedeli:   7.000  TL
KDV:               1.260  TL
Toplam        :  8.260   TL

-----------------------------------------------03.05.2011-----------------------------
102 Bankalar                  8.260  
257 Bir. Amort.               2.000
689 Diğ.Ol.Zar.                1.000
                                          255 Demirbaşlar   10.000
                                         391 Hes.KDV         1. 260
                                                         - İlave edilecek KDV
Demirbaş satış kaydı
------------------------------------------------------------------------------------------Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(22.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM