SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İstanbulda faaliyet gösteren büyük bir vakıf firmasıyız. Kısa mesaj ile yapılacak olan bağışlar için KDV ve özel iletişim vergisi hesaplanacak mıdır?

İstanbulda faaliyet gösteren büyük bir vakıf firmasıyız. Kısa mesaj ile yapılacak olan bağışlar için KDV ve özel iletişim vergisi hesaplanacak mıdır?

 

Soru:

 

İstanbulda faaliyet gösteren büyük bir vakıf firmasıyız. Kısa mesaj ile yapılacak olan bağışlar için KDV ve özel iletişim vergisi hesaplanacak mıdır?


Cevap:
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun "Özel iletişim Vergisi" başlıklı 39. maddesinde; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);
a) Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25," oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun "Amaç" başlıklı ı. maddesinde; "Bu kanunun amacı, yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." hükmü yer almaktadır.

Aynı kanunun "Yardım toplayabilecek olanlar" başlıklı 3. maddesinde; "Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri. Gazete ve dergiler yardım toplayabilirler." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız hükümler gereğince; kampanyaya katılacak abonelerden kısa mesaj (SMS) yolu ile toplanan bağış ve yardımların Vakfınıza aktarılacak kısmı, herhangi bir teslim veya hizmetin (telekomünikasyon hizmeti) karşılığını oluşturmaması nedeniyle katma değer vergisi ve özel iletişim vergisine tabi değildir.

Bu nedenle, GSM operatörü tarafından abonelerine düzenlenecek faturalarda bu durumun ayrıca gösterilmesi şartıyla toplanan bağış ve yardımların katma değer vergisi ve özel iletişim vergisinin matrahına dahil edilmemesi gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(12.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM