SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dövizli faturalarda doğan kur farklarında KDV hesaplanacak mıdır?

Dövizli faturalarda doğan kur farklarında KDV hesaplanacak mıdır?

 

Soru:

 

Dövizli faturalarda doğan kur farklarında KDV hesaplanacak mıdır?


Cevap:
Faturalarını yaptıkları işler dolayısıyla dövizli olarak düzenleyen şirketlerin sıkıntılarından biri de söz konusu faturalara istinaden sonradan ortaya çıkacak kur farklarında KDV hesaplanıp tekrar fatura düzenlenip düzenlenmeyeceğidir.
3065 sayılı kanunun "Matraha Dahil Olan Unsurlar" başlıklı 24. maddesinin c fıkrasında; "Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan hertürlü menfaat, hizmet ve değerler" in katma değer vergisi matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır.
Konu ile ilgili olarak 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 105 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Kur Farkları" başlıklı E/2 bölümünde; "' Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir." şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.
Gayet açık olduğu üzere; esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olan kur farkı mal veya hizmetin tabi olduğu oranda katma değer vergisine tabidir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(11.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM