SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yatırım teşvik belgesindeki satın alacağımız makinelerin birim fiyatlarında ne kadar bir değişiklik olursa istisnadan yararlanamayız?

Yatırım teşvik belgesindeki satın alacağımız makinelerin birim fiyatlarında ne kadar bir değişiklik olursa istisnadan yararlanamayız?

 

Soru:

 

Yatırım teşvik belgesindeki satın alacağımız makinelerin birim fiyatlarında ne kadar bir değişiklik olursa istisnadan yararlanamayız?


Cevap:

Konu ile ilgili olarak yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğin (Tebliğ No: 2009/1-Tebliğ Tarihi: 28.07.2009)

24. Maddesine göre

(2) İthal edilecek makine ve teçhizatın fiyat değişiklikleri ile ilgili olarak makine ve teçhizat bazında %30’a kadar olan artış veya azalışlarda doğrudan gümrük idarelerine başvurularak ithalat işlemleri yapılır.

(3)Yerli makine ve teçhizat listesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın her bir makine ve teçhizat bazında %30’a kadar olan artış veya azalışlarda liste tadilatı yapılmaksızın KDV istisnasına ilişkin doğrudan işlem yapılabilir.

(4) İthal ve yerli makine ve teçhizatın fiyatlarında yukarıda belirtilen oranların üzerindeki değişikliklerde teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek ilgili değişikliklerin onaylatılması gerekir

Hükmü yer almaktadır.


Bu çerçevede; yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı makine ve teçhizat listesinde kayıtlı yatırım mallarının cins, nitelik ve adedinde farklılık olmaması kaydıyla yukarıda belirtilen oranların göz önüne alınarak işlemin yapılması ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13/d maddesindeki istisna hükmünün uygulanmasında, listede yazılı olan tutarların değil, malın gerçek satış değeri üzerinden düzenlenen fatura tutarının esas alınması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

 

(09.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM