SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kredi kartı ile yapılan satışlarda peşin satış ile taksitli satış arasındaki fiyat farkı için KDV hesaplanacak mıdır?

Kredi kartı ile yapılan satışlarda peşin satış ile taksitli satış arasındaki fiyat farkı için KDV hesaplanacak mıdır?

 

Soru:

 

Kredi kartı ile yapılan satışlarda peşin satış ile taksitli satış arasındaki fiyat farkı için KDV hesaplanacak mıdır?


Cevap:
KDV Kanununun, 24 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler katma değer vergisi matrahına dahildir.

Ancak, aynı kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (e) alt bendinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre;

1- Taksitlendirme imkanının vade farkı/faiz karşılığında satıcı tarafından sağlanması halinde, mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan vade farkı/faiz tutarları sliplerde ayrıca gösterilsin veya gösterilmesin KDV matrahına dâhil olacaktır. Dolayısıyla, bu tür satışlarda KDV matrahı, POS cihazından alınan vade farkı/faiz dahil kredi kartı slip tutarı olacağından, söz konusu satışa ait faturanın bu bedel üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

2- Kredi kartı kullanıcıları tarafından yapılan alış-veriş bedellerinin vade farkı/faiz karşılığında bankalarca taksitlendirilmesi halinde, bu satışlarda üye işyerince yapılan bir taksit uygulaması olmaması nedeniyle pos cihazından alınan slipte belirtilen vade farkı/faiz tutarının bu satış işlemi nedeniyle üye işyerinin elde ettiği bir gelir olmadığından ve bu tutarın banka tarafından kredi kartı hamilleri adına açmış olduğu kredi dolayısıyla kart hamillerinden elde etmiş olduğu bir vade farkı/faiz geliri olduğundan, bu satışla ilgili olarak düzenlenecek satış faturasına slipte ayrıca gösterilmek kaydıyla satılan mal veya hizmetin satış bedelinin yazılması, slipte belirtilen vade farkı/faiz tutarının KDV Kanununun (17/4-e) maddesi gereğince KDV matrahına dahil edilmemesi uygun görülmüştür.
Vade farkı/faiz tutarının kredi kartı sliplerinde ayrıca gösterilmemesi halinde ise işleme ait KDV, kredi kartı sliplerinde yer alan vade farkı/faiz dahil tutar üzerinden hesaplanacaktır.

3- Peşin fiyatına vadeli satışlarda, kredi kartı slip tutarı ile fatura ve KDV matrahının aynı olacağı ayrıca bilinmelidir.

4- Ayrıca şunun da bilinmesi gerekir ki, banka tarafından üye işyerinden komisyon alınan kredi kartlı satışlarda, satıcının müşteriye yaptığı kredi kartlı satışta borçlanılan meblağı gösterecek şekilde fatura veya perakende satış vesikası düzenlenmesi; ayrıca bankanın ise üye işyerinden almış olduğu komisyon bedeli kadar (komisyon için) fatura düzenlemesi gerekmektedir.
Banka tarafından düzenlenecek söz konusu faturada KDV Kanununun (l7/4-e) maddesi uyarınca KDV hesaplanmayacaktır." denilmektedir.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(05.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM