SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Teşvik Belgeli Yatırımlardaki KDV İstisnası Uygulaması Nasıldır?

Teşvik Belgeli Yatırımlardaki KDV İstisnası Uygulaması Nasıldır?

 

Soru:

 

Teşvik Belgeli Yatırımlardaki KDV İstisnası Uygulaması Nasıldır?


Cevap:
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna” başlıklı 13. maddesinin (d) bendinde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin KDV’den müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.
Yatırım teşvik belgesi sahibi bir şirket öngördüğü makine teçhizat yatırımını direkt olarak kendi finansal kaynakları yardımıyla gerçekleştirdiğinde söz konusu makine ve teçhizatın teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.
Öte yandan, yatırımcı yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatı finansal kiralama yoluyla temin etmek istediği durumda ise katma değer vergisi bakımından dezavantajlı bir durum ile karşılaşmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine göre teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın tesliminde KDV istisnası olmakla birlikte bu ekipmanın finansal kiralama yoluyla temini halinde düzenlenecek kira faturalarında herhangi bir istisna görülmediği için malın tabi olduğu oranda KDV hesaplanması söz konusudur.
30.12.2007 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemede, KDV açısından malın finansal kiralama yoluyla temini ile finansal kiralama olmadan temini arasında fark olmaması amaçlanmıştır. Ancak teşvikli mallara ilişkin bu düzenleme leasing açısından haksız rekabet yaratmaktadır.
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki malların finansal kiralama yoluyla temini ile ilgili yapılacak bir kanuni düzenleme ile kira faturalarında KDV istisnasının sağlanması haksız rekabeti ortadan kaldırması ve KOBİ’lerin finansmanının teşviki açısından faydalı olacağı görüşündeyiz.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(20.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM