SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Değersiz bir hale gelen alacağın borçlu işletme açısından muhasebe uygulaması nasıl olacaktır?

Değersiz bir hale gelen alacağın borçlu işletme açısından muhasebe uygulaması nasıl olacaktır?

 

Soru:

 

Değersiz bir hale gelen alacağın borçlu işletme açısından muhasebe uygulaması nasıl olacaktır?


Cevap:
Borçlu işletme açısından alacaktan alacaktan vazgeçilen tutar 549 özel fonlar hesabına dahil edilmeli. VUK mad. 324 gereği 3 yıl boyunca özel fonlarda bekleyen tutar dönem sonlarında dönemin zararla kapanması halinde zarardan mahsup edilecektir. Şöyle ki;

Örnek :
-----------------------------------------------------/-----------------------------------------------
320  Satıcılar                 30.000
                                                      549    Özel Fonlar          30.000
Borcun değersiz hale gelmesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------31.12----------------------------------------
692  Dön.Net.Kar         120.000
549  Özel Fonlar            30.000
                                                      690    Dönem Kar Zararı 150.000
Değersiz alacağın dönem zararından mahsubu
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki kayıt, 549 hesapta tutar kalmayana dek 3 yıl boyunca dönem sonlarında tekrarlanacaktır. Borçlu işletme 3.yıldan sonra VUK 324 uyarınca zarar etmiş olsa dahi 549 hesapta izlediği bakiyeyi kar’a aktaracaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(19.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM