SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bina, villa vb. gibi gayrimenkul teslimlerinde uygulanacak KDV oranı ne olmalıdır?

Bina, villa vb. gibi gayrimenkul teslimlerinde uygulanacak KDV oranı ne olmalıdır?

 

Soru:

 

Bina, villa vb. gibi gayrimenkul teslimlerinde uygulanacak KDV oranı ne olmalıdır?


Cevap:
30/12/2007 tarih 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Katma Deger Vergisi oranları, (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan diger vergiye tabi teslim ve hizmetler için %18 olarak tespit edilmistir.

Aynı Karara ekli I sayılı listenin 11.Sırasında ise; “Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut idaresi Baskanlıgı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları isletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmis arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m²’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı” ifadesi yer almaktadır.

150 m²’lik alanın hesabında prensip olarak, bahçe göz önünde bulundurulmadan konutun alanı dikkate alınacak konutu çevreleyen arsa ve arazi, bu konutun mütemmimi niteligini korumak sartıyla %1 oranında katma deger vergisine tabi olacaktır. Arsa ve arazinin ne kadarının mütemmim sayılacagı konusu ise mahalli örfe göre tespit edilecektir.

Tapu kaydında arsa olarak görünen gayrimenkullerin üzerinde fiilen ve kullanılabilir halde konut bulunması bu gayrimenkullerin arsa olma vasfını ortadan kaldırarak, arsayı üzerinde bulunan konut/konutların mütemmim cüzü haline getirmektedir.

Bu hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde; 150 m²’ye kadar olan konutlar ile mahalli örfe göre bu konutların mütemmimi durumunda olan arsa ve arazi teslimleri %1 oranında katma deger vergisine tabidir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(12.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM