SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketlerin özelge isteyemeyecekleri konular nelerdir. Özelgenin belli bir şekli var mıdır? Nasıl özelge talep ederiz?

Şirketlerin özelge isteyemeyecekleri konular nelerdir. Özelgenin belli bir şekli var mıdır? Nasıl özelge talep ederiz?

 

Soru:

 

Şirketlerin özelge isteyemeyecekleri konular nelerdir. Özelgenin belli bir şekli var mıdır? Nasıl özelge talep ederiz?


Cevap:
Özelge kapsamında değerlendirilmeyecek başvurular;

Mükelleflerin özelge kapsamında değerlendirilmeyecek olan başvuruları aşağıdadır.
a. Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat talepleri.
b. Yargıya intikâl etmiş olaylara ilişkin izahat talepleri.
c. Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce veya vergi sorumlularınca incelemeye konu olan işlemlerle ilgili izahat talepleri.
ç. Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat talepleri.
d. Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine ilişkin yetkilerin kullanılması gibi kanunlarla uygulamanın tespitine dair Maliye Bakanlığına yetki verilen konulara ilişkin talepler.
e. Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yaptıkları başvuruları ile Vergi Usul Kanunu’nun 122. maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme talepleri ve 124. maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet yoluyla müracaatlar.
f. Sözlü veya yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler.

Özelge talep edilecek merci
özelge talepleri, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlıklara yapılması gerekmektedir.

Öte yandan diğer mükellef veya vergi sorumluları, ikametgâh veya kanuni merkezlerinin bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlıklara; ikametgâhı veya kanuni merkezi bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıklarından herhangi birine başvurabileceklerdir.

Özelge talep şekli

Özelge talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bir örneği yer alan “Özelge Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılacaktır. Söz konusu form kullanılmaksızın yapılacak özelge talepleri kabul edilmeyecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(08.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM