SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Aylık prim ve hizmet belgesinde yapılan değişiklikleri kısaca özetlermisiniz?

Aylık prim ve hizmet belgesinde yapılan değişiklikleri kısaca özetlermisiniz?

 

Soru:

 

Aylık prim ve hizmet belgesinde yapılan değişiklikleri kısaca özetlermisiniz?


Cevap:
12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin;

1) 102 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (ücretle çalışanlar) kapsamında sigortalı sayılanların sigorta primine esas kazanç bildirimlerinde; hakedilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin ayrı ayrı gösterileceği,

2) Geçici 23 üncü maddesi ile de sözkonusu uygulamaya 2010/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren başlanılacağı, öngörülmüştü. Söz konusu yönetmeliğin yukarıdaki maddeleri gereğince;

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, sigortalıların hak ettikleri ücretleri ile sigortalılara ay içinde ödenen prim, ikramiye gibi istihkaklar, prime esas kazanç başlığı altında tek kalem halinde sisteme girilmekte iken, 2010/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak,

a) Sigortalıların ay içinde hak ettikleri ücretlerinin “Hak Edilen Ücret”,

b) Sigortalılara ay içinde ödenen prim, ikramiye gibi istihkakların ise, “Prim
İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak”, olarak ayrı ayrı girilmesi gerekecektir.

Diğer taraftan, ay içinde bazı iş günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hatalı girilmesinin önlenmesi amacıyla, aylık prim ve hizmet belgesine “Eksik Gün sayısı” başlıklı yeni bir bölüm ilave edilmiştir.

Ay içinde bazı günlerde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan
sigortalılar için “Eksik Gün Nedeninin” yanı sıra ayrıca “Eksik Gün Sayısı” da girilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgelerini özellikle XML dosya transfer etmek suretiyle
düzenleyen işverenlerin, yukarıdaki yönetmelikte yapılan değişikliklere istinaden,
bilgisayar alt yapılarını bilgisayar firmalarıyla görüşerek programda gerekli
değişiklikleri kurumun sitesindeki e-bildirge altında bulunan duyuru açıklamalarına
göre düzeltme yaptırmalarını önemle hatırlatırız.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(07.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM