SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Büyükşehir belediye sınırları içinde ticari faaliyette bulunup Basit Usulde vergilendirilebilir miyim?

Büyükşehir belediye sınırları içinde ticari faaliyette bulunup Basit Usulde vergilendirilebilir miyim?

 

Soru:

 

Büyükşehir belediye sınırları içinde ticari faaliyette bulunup Basit Usulde vergilendirilebilir miyim?


Cevap:
Basit usulde vergilendirilmenin Büyükşehir belediye sınırları içinde mümkün olup olmadığı özellik arz eden ve az bilinen konulardan biridir. Öncelikle 5747 Sayılı Kanunda  Yer alan Düzenlemeler çerçevesinde konuyu ele alalım.

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ve ekli (42) sayılı listede adları belirtilen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak aynı listede belirtilen ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıştır." hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun geçici birinci maddesinde, ekli (44) sayılı listede adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürüleceği; geçici ikinci maddesinde ise, bu Kanunla kurulan belediyelerin organlarının seçiminin ilk genel mahalli idareler seçimiyle birlikte yapılacağı, bu Kanunla mahalleye veya köye dönüşen veya il ya da ilçe belediyesine katılan belediyelerin tüzel kişiliği, organları ve bunların hak, yetki ve görevleri ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devam edeceği belirtilmiştir.

5747 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucu büyükşehir belediye sınırları içerisinde 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen faaliyetlerde bulunan mükellefler aşağıdaki şekilde vergilendirilecektir.

3.1. Büyükşehir belediye sınırları (mücavir alan sınırları dahil) içerisinde bulunan ve 5747 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılan belediye sınırları içerisinde, öteden beri basit usulde vergilendirilen mükelleflerden 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen faaliyetlerde bulunanlar, basit usule tabi olmanın şartlarını yasa gereği yıl içinde (5747 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca 29.03.2009 tarihinde) kaybetmiş olduklarından 01.01.2010 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir.'' açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda da gayet açık bir şekilde belirtmeye çalıştığımız şekilde emtia alım ve satımında basit usule tabi olmanın en önemli şartı yasa gereği Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunulmamasıdır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(27.09.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM