SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Binek Otomobil İçin Ödenen ÖTV Vergisinin Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği Hakkında bilgi veriri misiniz?

Binek Otomobil İçin Ödenen ÖTV Vergisinin Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği Hakkında bilgi veriri misiniz?

 

Soru:

 

Binek Otomobil İçin Ödenen ÖTV Vergisinin Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği Hakkında bilgi veriri misiniz?


Cevap:
Birçok şirket satın aldıkları binek araçların KDV ve ÖTV sini giderlere intikal ettirmek konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Binek araçlar için ödenen ÖTV’nin giderleştirilebileceği söylendiğinde “biz böyle bir şeyi ilk kez duyduk” şeklinde cevap almaktayız. Konu yasal dayanağıyla aşağıdaki gibidir.

Vergi Usul Kanunu 270. maddesinin son fıkrasında özel bir değerleme hükmü bulunmaktadır. VUK’a göre makineler, gemiler ve taşıtlar gayrimenkul gibi değerlenir. 
Bu hükme göre, noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak alım ve özel tüketim vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler. (5035 sayılı Kanunla yapılan ibare değişikliği ile 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere “taşıt alım vergileri” yerine “özel tüketim vergileri” ibaresi konulmuştur.)

Dolayısıyla mükellefler, satın aldıkları binek otomobillerin alış vesikasında gösterilen ÖTV tutarını aracın maliyetine veya gidere atmakta ihtiyari bırakılmıştır.

Uygulama: ABC A.Ş. şirkete almış olduğu ticari araç için 50.000 TL ödemiş ve bunun için 2.000 TL ÖTV ve 9.360 TL’de KDV ödemiştir.

Şirket ödenen ÖTV’nin maliyete intikal ettirilmesini istemiştir.
-------------------------------------------/--------------------------------
254 Taşıtlar        52.000
191  İnd. KDV      9.360

                                   320    Satıcılar    61.360
16 BRŞ …. plakalı aracın aktife alınışı
-----------------------------------------------------------------------------

Uygulama: Barış A.Ş. şirkete almış olduğu binek araç için 50.000 TL ödemiş ve bunun için 2.000 TL ÖTV ve 9.360 TL’de KDV ödemiştir.

Binek araçların KDV si indirim konusu yapılmadığından dolayı ya maliyet yada gider hesabına alınacaktır. Şirket yönetimi KDV ve ÖTV nin de gidere kaydedilmesini istemişir.

-------------------------------------------/--------------------------------
254 Taşıtlar            50.000
770 Gen.Yön.Gid.    2.000
770 Gen.Yön.Gid.    9.360

                                       321    Satıcılar    61.360
16 BRŞ …. plakalı aracın aktife alınışı
-----------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(22.07.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM