SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Konkordato İlan Eden Şirketlere Olan Borçların Durumu Nedir?

Konkordato İlan Eden Şirketlere Olan Borçların Durumu Nedir?

 

Soru:

 

Konkordato İlan Eden Şirketlere Olan Borçların Durumu Nedir?


Cevap:
Bir şirketin borcu olan firma konkordato ilan etmiş ise bu takdirde 320 de takip edilen bakiye tutar 549 Özel Fonlar hesabına alınması ve 3 yıl süre ile orda tutulması gerekir. İşletme 3.yıldan sonra VUK md.324 gereği zarar etmiş olsa dahi 549 daki bakiyeyi kar’a aktarmalıdır.

-----------------------------------/-----------------------------------
320    Satıcılar          30.000

                              549    Özel Fonlar 30.000
Konkordato ilan eden firmaya olan
Borcun özel fona devri
------------------------------------------------------------------------

Eğer işletmenin zarar etmesi halinde ve ayrılan bu fonun zararı karşılaması halinde aşağıdaki kaydın yapılması icap etmektedir.

-----------------------------------/------------------------------------
692    Dönem Net Karı   120.000
549    Özel Fonlar           30.000   

                             690    Dönem Karı  150.000
------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(13.07.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM