SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bireysek emeklilik ve şahıs sigortası için ödenen paralar gelir vergisi matrahından düşülebilir mi?

Bireysek emeklilik ve şahıs sigortası için ödenen paralar gelir vergisi matrahından düşülebilir mi?

 

Soru:

 

Bireysek emeklilik ve şahıs sigortası için ödenen paralar gelir vergisi matrahından düşülebilir mi?


Cevap:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin (9) numaralı bendine göre, İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak indirilmesi mümkündür.

Ancak, bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar, ücretlinin elde ettiği ücretin %10'unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Aştığı taktirde aşan kısım şahıs sigorta priminde olduğu gibi ücret olarak nitelendirilip vergilendirilecektir.

Bu madde kapsamında yapılacak indirim, işverenler tarafından hizmetlilerine yönelik olarak sadece bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını içermekte olup, diğer şahıs sigorta primlerini içermemektedir.

İşverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin (1) numaralı bendi çerçevesinde genel gider olarak her hangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilecektir.

Öte yandan, söz konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir. Buna göre işveren tarafından ücretli adına ödenen şahıs sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 63/3. maddesine göre genel olarak brüt ücretin % 5’ i ve asgari ücretin yıllık tutarı ile sınırlı olarak ücret stopaj matrahından indirilmesi mümkündür.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(15.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM