SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Belediyelere ait iktisadi işletmelerin kiraya verilmesi KDV’ye tabi midir?

Belediyelere ait iktisadi işletmelerin kiraya verilmesi KDV’ye tabi midir?

 

Soru:

 

Belediyelere ait iktisadi işletmelerin kiraya verilmesi KDV’ye tabi midir?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun  1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin  katma değer vergisine tabi olduğu; 17/4-d maddesinde de, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden  istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
   
11 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde ise; Belediyelerin sahip olduğu iktisadi işletme niteliği taşımayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin vergiye tabi olmayacağı, ancak Gelir Vergisi Kanununun 70'inci maddesi kapsamına giren diğer mal ve hakların kiralanması işlemlerinin ise katma değer vergisine tabi tutulacağı açıklanmıştır.

Kanun hükmü ve tebliğdeki açıklamalara göre, belediyeye ait gayrimenkullerden; iktisadi işletmeye dahil olanlar ile iktisadi işletmeye dahil olmamakla birlikte, bir iktisadi işletme mahiyetindekilerine (çay ocağı, spor tesisi, otopark, iskele, büfe, tuvalet vb) ait işletme hakkının kiraya verilmesi KDVK'nun 1/3-d maddesi hükmü uyarınca vergiye tabi olacak; iktisadi işletmeye dahil olmayan ve iktisadi işletme mahiyeti de bulunmayanların kiralanması işlemleri ise Kanunun 17/4-d maddesi hükmü uyarınca vergiden istisna tutulacaktır.

Buna göre;  Belediyeye ait taşınmaz iktisadi işletme mahiyetinde değilse söz  konusu taşınmazın kiraya verilmesi işlemi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(04.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM