SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Halı üzerine dışarıdan yapılan işlemlerde fason tevkifat uygulanacak mıdır?

Halı üzerine dışarıdan yapılan işlemlerde fason tevkifat uygulanacak mıdır?

 

Soru:

 

Halı üzerine dışarıdan yapılan işlemlerde fason tevkifat uygulanacak mıdır?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden dolayı sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.        

Bu yetkiye istinaden, konuyla ilgili olarak 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 107 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğiyle; 51, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde kapsamı ile uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlenen fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde, 05/01/2008 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalara konu işlemler için (1/2) oranında KDV tevkifatı uygulaması yeniden getirilmiştir

30.03.1996 tarih ve 22596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin "1. Konfeksiyon ve Tekstil Sektöründe Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde; “Çanta ve ayakkabı dışında deriden mamul giyim eşyasının fason işleri de tevkifat uygulamasına tabidir.   
       
Tekstil sektöründe tevkifat uygulaması giyim eşyaları ile sınırlı değildir. Buna göre; perde, mobilya kumaşı, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetlerde de tevkifat uygulanacaktır.” açıklaması yapılmıştır.

Buna göre; halı üzerine fason olarak deri işleme işi, yukarıda belirtilen işler kapsamında sayılmadığından, KDV tevkifatı uygulanmaması gerekir.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(03.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM