SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yeminli Mali Müşavire ödenen KDV İade raporu ücretinin KDV si yüklenilen KDV’ye dahil edilip iade hesabında dikkate alınabilir mi?

Yeminli Mali Müşavire ödenen KDV İade raporu ücretinin KDV si yüklenilen KDV’ye dahil edilip iade hesabında dikkate alınabilir mi?

 

Soru:

 

Yeminli Mali Müşavire ödenen KDV İade raporu ücretinin KDV si yüklenilen KDV’ye dahil edilip iade hesabında dikkate alınabilir mi?


Cevap:
Bilindiği üzere; iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve iade konusu yapılabilecek KDV'nin kapsamı ile ilgili açıklamaların yer aldığı;                   
- 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin iade hesaplarında, iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerin de dahil olduğu,                   

- 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde, yüklenilen vergiler kapsamına, iade hakkı doğuran işlemle ilgilendirilebilen normal alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymet için yapılan harcamalara ilişkin vergilerin girdiği,           

- 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (B) bölümünde de; YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ücretlerinin, iade hakkı doğuran işlemle ilgili bir gider olduğu, KDV iadeleri dolayısıyla düzenlenen Tasdik Raporları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergilerinin indiriminin mümkün olmaması halinde iade konusu yapılmasının mümkün bulunduğu,            belirtilmiştir.                                       

Buna göre; Yeminli Mali Müşavirlere KDV İadesi Tasdik Raporu için ödenen ücrete ilişkin  katma değer vergisinin, mükelleflerce serbest meslek makbuzunun ait olduğu  dönemde  iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen KDV'nin hesabında dikkate alınması, dolayısıyla indiriminin mümkün olmaması halinde iade konusu yapılması mümkündür.    Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(01.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM