SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhracatı Gerçekleşen Bir Malın Geri Gelmesinin KDV Karşısındaki Durumu Nedir?

İhracatı Gerçekleşen Bir Malın Geri Gelmesinin KDV Karşısındaki Durumu Nedir?

 

Soru:

 

İhracatı Gerçekleşen Bir Malın Geri Gelmesinin KDV Karşısındaki Durumu Nedir?


Cevap:
46 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin c/b bendinde yapılan açıklamalara göre “ Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslim edilen ve ihracatı gerçekleştirilen malların Gümrük Kanununun 132.maddesinde belirtildiği şekilde geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, ihracatçıya düzenlenen faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen katma değer vergisinin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ödenmesi veya aynı miktarda teminat gösterilmesi gerekmektedir.”
 Bu açıklamalara göre,
-         Fatura üzerinde hesaplandığı halde ödenmeyen katma değer vergisinin gümrük idaresine ödendiğinin tevsiki halinde, imalatçı açısından gecikme zammı aranmaksızın terkin veya iade işlemleri yerine getirilebilecektir. İhracatçı ise ödemiş olduğu KDV’ yi indirim konusu yapacaktır.
-         İhracatçı, alıcı tarafından beğenilmeyerek ya da kusurlu bulunarak geri gönderilen malları, eksikliklerini gidererek tekrar ihraç edecekse, geri gelen malların girişi sırasında katma değer vergisini ödemeyip, bu tutar kadar teminat gösterebilecektir. Bu durumda geri gelen mallar yeniden ihraç edilene kadar tecil-terkin ve iade işlemlerinin yapılması söz konusu olmayacaktır. İhracat gerçekleştikten sonra ise, aranılan belgelerin ibrazı şartıyla tecil-terkin ve iade işlemi yapılabilecektir.
-          Geri gelen malların, ihracatçılar tarafından imalatçılarına, tedarikçilerine veya yurt içindeki diğer şahıslara satışında ise, ihracatçı fatura keserek dönem beyannamesinde hesaplanan KDV olarak beyan edecek,  malı teslim alan yurtiçi alıcı ise indirilecek KDV olarak gösterecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(26.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM