SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Çocuk bakıcılığı ve mürebbiyelikten elde edilen ücret gelir vergisinden istisna mıdır?

Çocuk bakıcılığı ve mürebbiyelikten elde edilen ücret gelir vergisinden istisna mıdır?

 

Soru:

 

Çocuk bakıcılığı ve mürebbiyelikten elde edilen ücret gelir vergisinden istisna mıdır?
 


Cevap:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61'inci maddesinde ücret, “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir…..” şeklinde  tarif edilmiştir.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde; hizmetçilerin ücretlerinin (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.) gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmış olup, maddede geçen “dadı” ifadesi, çocuk bakımı ile görevli kadınları ifade etmektedir.

Buna göre; Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde belirtilen şartların taşınması halinde, çocuk bakıcılığı işi karşılığında alınan ücretler nedeniyle, ücret istisnasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(23.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM