SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bilirkişilik ücretinin vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır. Bilirkişilere ödenen ücretlerde stopaj yapılacak mıdır?

Bilirkişilik ücretinin vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır. Bilirkişilere ödenen ücretlerde stopaj yapılacak mıdır?

 

Soru:

 

Bilirkişilik ücretinin vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır. Bilirkişilere ödenen ücretlerde stopaj yapılacak mıdır?


Cevap:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinin birinci fıkrasında; ücretin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu belirtilerek, maddenin (5) numaralı bendinde bilirkişilere ödenen veya sağlanan para ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri” yaptıkları ödemelerden tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlar arasında sayılmış olup, maddenin (1) numaralı bendinde hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104' üncü maddelere göre, gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, bilirkişilik görevi dolayısıyla elde edilen gelirin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61/5 maddesi uyarınca ücret olarak değerlendirilmesi ve yapılan ödemelerden, ödemeyi yapanlarca aynı Kanunun 94/1 maddesine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, elde ettiği gelir ücret olarak değerlendirilen bilirkişiler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlar arasında sayılmadığından, bilirkişilik görevi ile ilgili olarak kiralanacak işyeri için yapılacak olan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(22.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM