SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Büyük bir inşat işi aldık. Şantiye alanına mal sevk ederken kestiğimiz her sevk irsaliyesinden sonra 7 gün içinde fatura kesmelimiyiz ?

Büyük bir inşat işi aldık. Şantiye alanına mal sevk ederken kestiğimiz her sevk irsaliyesinden sonra 7 gün içinde fatura kesmelimiyiz ?

 

Soru:

 

Büyük bir inşat işi aldık. Şantiye alanına mal sevk ederken kestiğimiz her sevk irsaliyesinden sonra 7 gün içinde fatura kesmelimiyiz ?


Cevap:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230’uncu maddesinin 5’inci bendinde; malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesinin ve taşıtta bulundurulmasının şart olduğu, ayrıca malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malı gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde faturanın tanımı yapılmış olup, aynı Kanunun 231’inci maddesinin  5’inci bendinde de faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, inşaat işi, tüm malzemelerin şantiye inşaatınıza nakledilip işin tamamlanması ile gerçekleşeceğinden, faturanın bu işin tamamlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi ve daha önce düzenlenen sevk irsaliyelerinin numaralarının bu fatura üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.   

Ayrıca, azami yedi günlük süre içerisinde düzenlendiğinin ileride tarafınızdan ispatı açısından keseceğiniz fatura üzerinde işin tamamlandığı tarihin de ayrıca belirtilmesinde fayda bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(14.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM