SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Seyyar olarak kendi arabamla ayakkabı satıyorum. Arabamda bulunan bu ayakkabılar için sevk irsaliyesi bulundurmam gerekir mi?

Seyyar olarak kendi arabamla ayakkabı satıyorum. Arabamda bulunan bu ayakkabılar için sevk irsaliyesi bulundurmam gerekir mi?

 

Soru:

 

Seyyar olarak kendi arabamla ayakkabı satıyorum. Arabamda bulunan bu ayakkabılar için sevk irsaliyesi bulundurmam gerekir mi?


Cevap:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230’uncu maddesinin 5’inci bendinde açıklandığı üzere, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Ancak, 345 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (D) bölümünde; “Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir işyeri ve deposu bulunmadan pazar takibi veya köy-köy kendi namına taşıtıyla emtia satan kimselerin, bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları faaliyet durumlarını gösteren bir yazıyı taşıtlarında bulundurmaları kaydıyla, sevk irsaliyesi düzenleme zorunlulukları Vergi Usul Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden kaldırılmıştır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, bir işyeri ve deponuz bulunmadan seyyar olarak - satış yapılması ve bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğünden alacağınız faaliyet durumunuzu belgeleyen yazının taşıtta bulundurulması kaydıyla sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(12.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM