SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dönem içinde irsaliyeli fatura kullanımına geçebilirmiyiz?

Dönem içinde irsaliyeli fatura kullanımına geçebilirmiyiz?

 

Soru:

 

Dönem içinde irsaliyeli fatura kullanımına geçebilirmiyiz?


Cevap:
211 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiş, sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231/5. maddesinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içerisinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükelleflenin bu tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak “irsaliyeli fatura” düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 232 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise 211 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen, bu usulü seçen mükelleflerin o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemeyeceklerine ilişkin uygulamadan vazgeçilerek, mükelleflerin faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra fatura ve sevk irsaliyesi kullanmaları da uygun görülmüştür. Ayrıca, fatura, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin bu tebliğe aykırı olmayan kısımlarının uygulanmasına devam olunacağı da hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalara göre, irsaliyeli fatura kullanımına ilişkin olarak 211 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen sınırlamalar 232 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmış olduğundan dönem içerisinde de irsaliyeli fatura kullanılmaya başlanılması mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(07.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM