SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir dershaneyiz. Öğrencilerimize farklı kur seçenekleriyle hizmet vermekteyiz. Burada vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşir?

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir dershaneyiz. Öğrencilerimize farklı kur seçenekleriyle hizmet vermekteyiz. Burada vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşir?

 

Soru:

 

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir dershaneyiz. Öğrencilerimize farklı kur seçenekleriyle hizmet vermekteyiz. Burada vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşir?


Cevap:
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 231/5’inci maddesinde ise; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinde hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay; (a)Hizmetin yapılması, (b)Hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, belgelerin düzenlenmesi, (c)Kısım kısım hizmet yapılması mutad veya bu hususta mutabık kılınması hallerinde her bir kısım hizmetin yapılması, olarak belirlenmiştir.

Bu açıklamalara göre;

1- Kursiyerlerle yapılan sözleşmenin veya ödeme planının, fatura düzenleme süresine ve beyan edilmesi gereken vergilere etkisi bulunmamaktadır.

2- Eğitim hizmeti her ne kadar sözleşmede belirtilen sürelerde tamamlanmakta ise de tamamlanan her bir kur, kısmi hizmet ifası sayılacağından o kur dönemi için takip eden yedi gün içerisinde fatura düzenlenmesi gerekir.

3- Herhangi bir nedenle eğitim hizmetinin tamamlanmasından önce fatura düzenlenmesi halinde belgenin düzenlendiği tarihte vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden, fatura bedeli üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(05.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM