SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İcra Dairesinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkule uygulanacak KDV hakkında bilgi verir misiniz?

İcra Dairesinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkule uygulanacak KDV hakkında bilgi verir misiniz?

 

Soru:

 

İcra Dairesinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkule uygulanacak KDV hakkında bilgi verir misiniz?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesine bağlı (I) sayılı listenin 11’inci sırasında, net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinin  %1 oranında katma değer vergisine tabi olduğu belirlenmiştir.

Net alan tanımına açıklık getirilmek üzere yayımlanan 9 ve 30 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde; 150 m2 net alanın hesabında müstakil olarak kullanılacak her bir bina kat ve bağımsız bölümün ayrı ayrı dikkate alınacağı, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun uygulamasında “net alan” deyiminin faydalı alanı ifade ettiği, faydalı alandan maksadın, konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan olduğu, ifade edilmiştir..

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Müdürlüğünüzce satışı yapılacak iki katlı (zemin 1, üst kat  2 daire) konutun (mesken) iki katı ve konutların (mesken) ayrı ayrı kullanılacak yapıda ve her konut (mesken) 150 m2’nin altında ise bu konutların satışında katma değer vergisi oranı %1 olacaktır. Ayrıca bahçeli ev satışlarında 150 m2’lik net alanın hesabında bahçe göz önünde tutulmadan doğrudan konutun alanı dikkate alınmalıdır. Konutu çevreleyen arsa ise konutun mütemmimi niteliğini taşıması kaydıyla %1 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır. Arsanın ne kadarının mütemmim sayılacağı hususu ise mahalli örfe göre tespit edilmelidir.

Öte yandan, net alanı 150 m2’yi aşan konut (mesken) ile arsa satışlarında, %18 oranında katma değer vergisi tahsil edilmesi gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(31.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM