SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Arsa karşılığı konut teslimlerinde KDV uygulaması ile ilgili bilgi verir misiniz?

Arsa karşılığı konut teslimlerinde KDV uygulaması ile ilgili bilgi verir misiniz?

 

Soru:

 

Arsa karşılığı konut teslimlerinde KDV uygulaması ile ilgili bilgi verir misiniz?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2/1. maddesinde, teslim, "bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir." şeklinde tanımlanmış, 2/5. maddesinde de, trampanın iki ayrı teslim hükmünde olduğu ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Arsa Karşılığı İnşaat İşinde Katma Değer Vergisi Uygulaması" başlıklı (D) bölümünde; arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusu olup, bunlardan birincisinin, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisinin ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimi olduğu, arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa tesliminin katma değer vergisine tabi bulunduğu, arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmayacağı, ancak müteahhitler tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan konut ve işyeri teslimlerinin katma değer vergisinin konusuna girdiği ve bu nedenle arsa sahibine yapılan işyeri ve konut teslimleri ile ilgili olarak düzenlenecek faturada emsal bedel üzerinden katma değer vergisi uygulanacağı açıklanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, arsa sahiplerine arsa karşılığı yapılan konut teslimlerinde emsal bedel üzerinden katma değer vergisi  hesaplanması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(30.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM