SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hurda metal teslimlerinde KDV istisnasını açıklayabilirmisiniz?

Hurda metal teslimlerinde KDV istisnasını açıklayabilirmisiniz?

 

Soru:

 

Hurda metal teslimlerinde KDV istisnasını açıklayabilirmisiniz?


Cevap:
   “Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuş, 8/1-a maddesinde ise, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların katma değer vergisi mükellefi olduğu hükme bağlanmıştır.

    Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun  17/4-g maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisna bulunan hurda mal alım satım faaliyetinden başka bir işleminin olup olmadığına bakılmaksızın KDV mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.”denilmiştir.

    Bu itibarla, istisna kapsamındaki hurda metal, kağıt, naylon alım satımına ilişkin işlemlerinizi her ay verilecek 1 No’lu KDV Beyannamesinin “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” bölümünde beyan etmeniz gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(24.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM