SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
En az iki yıl aktifte bulunan gayrimenkullerin satışında şirket faaliyet konusunun bir önemi var mıdır?

En az iki yıl aktifte bulunan gayrimenkullerin satışında şirket faaliyet konusunun bir önemi var mıdır?

 

Soru:

 

En az iki yıl aktifte bulunan gayrimenkullerin satışında şirket faaliyet konusunun bir önemi var mıdır?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (r) bendine göre, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satış suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Söz konusu katma değer vergisi istisna uygulamaları esas itibariyle kurumlar vergisi mükellefi bütün kurumlar için geçerli olmakla birlikte, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralaması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün değildir. Satışa konu edilen gayrimenkulün iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir.

Şirketinize ilişkin ticaret sicil gazetesinin incelenmesinden; şirketinizin faaliyet konuları arasında, gayrimenkul alma, satma, kiraya verme, kiralamak, rehin ve ipotek almak, rehin vermek ve ipotek fek etmek gibi faaliyetlerin de yer aldığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, şirketinizin 6 yıldır aktifinde yer alan arsanın satılması halinde, söz konusu istisna uygulamasından yararlanılması mümkün olmayıp, satış bedeli üzerinden genel oranda ( % 18) katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(22.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM