SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç kaydıyla sattığımız malları (sebze-meyve) içine koyduğumuz plastik ambalajlarda söz konusu ihraç kayıtlı satışımızdan yararlanabilir mi?

İhraç kaydıyla sattığımız malları (sebze-meyve) içine koyduğumuz plastik ambalajlarda söz konusu ihraç kayıtlı satışımızdan yararlanabilir mi?

 

Soru:

 

İhraç kaydıyla sattığımız malları (sebze-meyve) içine koyduğumuz plastik ambalajlarda söz konusu ihraç kayıtlı satışımızdan yararlanabilir mi?


Cevap:
3065  sayılı Katma  Değer  Vergisi  Kanunu’nun 11/1-c maddesine  göre, ihraç edilmek şartıyla  imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemektedir. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır.

Öte yandan, konu ile ilgili olarak 87 ve 91 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde, ihraç edilen malın ayrılmaz parçası veya eklentisi durumundaki malların bu   arada ambalaj maddelerinin tesliminde belirli şartlarda tecil-terkin uygulaması kapsamında  işlem yapılabileceği açıklanmıştır.

Ancak, 91 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(L) bölümünün ikinci paragrafında, tecil-terkin sistemi kapsamında teslim alınan malların ihracında ambalaj   maddeleri veya malzemeleri olarak kullanılan malların tecil-terkin kapsamında işlem görebileceği belirtilmekte, 87 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümündeki örnek de bu doğrultuda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 104 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin,

“1. İhraç Kaydıyla Teslimler” başlıklı bölümünde;  “87 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde, ihraç edilecek mallar ile bu malların eklentisi veya ayrılmaz parçası mahiyetindeki malların KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kaydıyla ve ayrı ayrı satın alınması halinde, eklenti veya ayrılmaz parça mahiyetindeki malların tesliminde de tecil-terkin uygulamasından yararlanılabileceği, 91 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin (L) bölümünde ise tecil terkin sistemi kapsamında satın alınan malların ihracında ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan malların da bu uygulama kapsamında mütalaa edileceği açıklanmıştır.

   
Bu açıklamalara göre, eklenti veya ayrılmaz parça mahiyetindeki malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilmesi için asıl malın KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanarak satın alınması gerekmektedir. Ancak, asıl malın ihracatçıya tesliminin istisna kapsamına girmesi halinde tecil terkin sistemine göre işlem yapılamayacağından eklenti veya ayrılmaz parçaların tesliminde de tecil-terkin uygulanamamaktadır.

İşlem görmeden oldukları gibi ihraç edilecek malları tecil-terkin sistemi kapsamında satın alanlar ile istisna nedeniyle bu sisteme göre işlem yapamayanlar arasında bir farklılık yaratılmaması amacıyla, KDV Kanununun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak, ihraç edilecek asıl malın istisna kapsamında satın alınması halinde, ambalaj maddeleri ve malzemeleri de dahil olmak üzere bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların alımında KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem yapılabilmesi uygun görülmüştür.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ihraç edilecek asıl malın, ihracatçısı tarafından istisna kapsamında veya ihraç kaydıyla satın alınmış olması halinde, ambalaj maddeleri ve malzemeleri de dahil olmak üzere bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların alımlarında Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem yapılabilecektir.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(18.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM