SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tekstil sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Yüzde 8 KDV oranlı sattığımız bir mala vade farkı faturasını da mı yüzde 8 üzerinden yoksa yüzde 18 üzerinden mi keseceğiz?

Tekstil sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Yüzde 8 KDV oranlı sattığımız bir mala vade farkı faturasını da mı yüzde 8 üzerinden yoksa yüzde 18 üzerinden mi keseceğiz?

 

Soru:

 

Tekstil sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Yüzde 8 KDV oranlı sattığımız bir mala vade farkı faturasını da mı yüzde 8 üzerinden yoksa yüzde 18 üzerinden mi keseceğiz?


Cevap:
3065 sayılı KDV Kanununun Kanunun "Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah" baslıklı 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu islemler karsılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borclanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği; (24/c) maddesinde de vade farkı,
fiyat farkı, faiz, prim gibi cesitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her turlu menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu hukme bağlanmıstır.

Diğer taraftan, konuya açıklık getirmek üzere 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 105 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin “E. VADE FARKI, KUR FARKI VE MATRAHTA DEĞİŞİKLİĞE YOL ACAN İSLEMLERDE KDV UYGULAMASI” baslıklı “1. Vade Farkları” bölümünde; “KDV Kanununun 24/c maddesine gore, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi cesitli gelirler ile servis ve benzer
adlar altında sağlanan her turlu menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına dahildir.
Buna gore, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilecek ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilecektir.
Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği doneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.” denilmiştir. Buna göre, katma değer vergisine tabi bir mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı olarak ortaya çıkan vade farkı, Kanununun 24/c maddesi uyarınca vergiye tabi işlemin matrahına dahil edilerek vergilendirilmektedir.

Dolayısıyla, ilgili mal veya hizmet bedelinin uzantısı niteliğinde olan söz konusu vade farkına, vadeli satışa konu teslim ve hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(16.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM