SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi İncelemesi Sonucu Yapılan Kayıt Dışı Hasılat Eleştirinin Muhasebesi

Vergi İncelemesi Sonucu Yapılan Kayıt Dışı Hasılat Eleştirinin Muhasebesi

Cevap:  Örnek: Bir vergi müfettişi tarafından bir şirketin kayıt dışı ticaretinin ve buna ilişkin 760.000 TL kazancının tespiti sonucu yazılan VİR ile kurumlar vergisi tarhiyatı istenmiş ve vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Mükellefin talebi uyarınca yapılan Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada 150.000 TL'lik kurumlar vergisi ve 2.500 TL ceza tutarında uzlaşılmıştır. Vergi dairesince de bu tarhiyata ilişkin ihbarname 15.02.20XX tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İhbarnamede ayrıca 68.000 TL gecikme faizi hesaplanmıştır.

İhbarnamenin geldiği tarihte işletme aşağıdaki kaydı yapacaktır.

Vergi Öncesi Kâr                            : 750.000 TL

Tarh Edilen Kurumlar Vergisi          : 150.000 TL

Vergi Sonrası Kâr                            : 600.000 TL

-------------------------------------------15.02.20XX ------------------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR         600.000

                  671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI       600.000

Açıklama: VİR İhbarnamesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------15.02.20XX------------------------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR        150.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ          70.500

770.09.019 KKEG VERGİ CEZASI VE GECİKME FAİZİ

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA                                150.000

368.01.100 TAKSİTLEND. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜML.

                        369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER          70.500

 Açıklama: Geçmiş dönem vergi ceza ve faiz tahakkuku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Söz konusu vergi ve cezaların ödenme tarihinde aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

--------------------------------------------------------/---------------------------------------------

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA         150.000

       TAKSİTLEND. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜML.

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER        70.500

                                              102 BANKALAR  HESABI                220.500

 Açıklama: Vergi, ceza ve faiz borçlarının ödenmesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(07.02.2024)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM