SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tebliğ Yerine Geçen Muameleler Nelerdir?

Tebliğ Yerine Geçen Muameleler Nelerdir?

Cevap: Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur.

Diğer ücret elde eden hizmet erbabının (*) vergileri, tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri vergi karnelerine yazılmak suretiyle tarh ve tebliğ olunur.

Vergi karneye yazıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Yukarıdaki hükme riayet etmiyenlerin vergileri yoklama fişine dayanılarak tarh ve tebliğ olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(28.11.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM