SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İlan İle Yapılan Tebligatın Neticeleri Nedir?

İlan İle Yapılan Tebligatın Neticeleri Nedir?

Cevap: İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır.

Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da VUK 100'üncü madde hükmü cari olur.

İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(22.11.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM