SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tebliğin İlan İle Yapılacağı Haller Nelerdir?

Tebliğin İlan İle Yapılacağı Haller Nelerdir?

Cevap: Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır:

1. Muhatabın VUK’nun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,

2. VUK’nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,

3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(17.11.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM