SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tebliğ Evrakının Teslimi Ne Şekilde Yapılır?

Tebliğ Evrakının Teslimi Ne Şekilde Yapılır?

Cevap: Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır. 

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(14.11.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM