SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tebliğ Esasları Nelerdir?

Tebliğ Esasları Nelerdir?

Cevap: Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilûmum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilân yolu ile tebliğ edilir.

 Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(03.11.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM