SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
VUK’a Göre İfraz ve Birleşirme Nedir?

VUK’a Göre İfraz ve Birleşirme Nedir?

Cevap: Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi (arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi hariç) dolayısiyle yapılacak tâdilâtta binanın gayrisâfi iradı ve arazinin kıymeti yeniden takdir edilmeyip vergide kayıtlı gayrisâfi irat veya kıymet müfrez parçalar veya hisseler arasında her parça veya hissenin yüz ölçümüne ve mevki ve şerefine göre taksim olunur.

VUK 63 ncü maddenin 10 ncu bendinde yazılı halde yapılacak tâdilâtta birleştirilen bina ve araziye yeniden gayrisâfi irat veya kıymet takdir edilmeyip her birinin vergide kayıtlı gayrisâfi irat veya kıymetleri toplanır ve bu toplam birleştirilen bina ve arazinin gayrisâfi irat veya kıymeti olur.

Birleştirilen parçalardan bir kısmının vergide kayıtlı gayrisâfi irat veya kıymeti bulunmadığı hallerde yalnız bu parça veya hisselere gayrisâfi irat veya kıymet takdir olunarak yukarıki fıkra gereğince işlem yapılır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(01.11.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM