SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bina ve Arazide Mevzi ve Ferdi Tadilat Ne Demektir?

Bina ve Arazide Mevzi ve Ferdi Tadilat Ne Demektir?

Cevap: Binaların gayrisafi iratlarında ve arazi ve arsaların kıymetlerinde VUK  63 ncü maddenin 1 nci bendinde yazılı nispette vukubulan artma veya eksilme sebebiyle yapılacak tadilât mevziî veya ferdî olur.

Bir şehir, kasaba veya köyün tamamında mevcut bina ve arazi için yapılacak tadilât mevziîdir. Münferit mükelleflerin arazisi veya binaları için yapılan tadilât ferdîdir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(28.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM