SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kurdaki Düşüş Sonucu Satıcı Aleyhine Oluşan Kur Farkı Muhasebesi

Kurdaki Düşüş Sonucu Satıcı Aleyhine Oluşan Kur Farkı Muhasebesi

Cevap: Uygulama: ABC A.Ş. XYZ Ltd.Şti.’ne 1.000 Euro bedelli mal satmıştır.

1 Euro = 2 TL

1.000 X 20 = 2.000 TL

-------------------------------------------------/-----------------------------------

120 ALICILAR HS.       23.600

                                               600 YURT İÇİ SAT. HS. 20.000

                                               391 HESAP. KDV  HS.     3600

Yurt içi satış kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

Satışı izleyen ilk geçici vergi döneminde ABC A.Ş. dövizli hesaplarına değerleme yapacaktır. Değerleme tarihinde 1 Euro  = 15 TL’dir.

1.000 x 15 = 15.000 TL

ABC A.Ş. bunu daha önceden kayıtlarına 20.000 TL den almıştı. Oysa XYZ Ltd.Şti.’den şuan ki alacağı 15.000 TL olmuştur. Dolayısıyla ABC A.Ş.’nin 5000 TL kambiyo zararı mevcuttur.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

656 KAMBİYO ZARARLARI HS. 5000

                                               120 ALICILAR HS. 5000

Değerleme kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------/-----------------------------------

690 DÖN.KAR ZARA.HS. 5000

                                               656 KAMBİYO ZARARLARI HS. 5000

Gider hesaplarının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(26.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM