SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tekalif Cetveli Ne Demektir?

Tekalif Cetveli Ne Demektir?

Cevap: Tahrire dayanan tarhda yıllık vergiler, vergi dairesince mahalle ve köy itibariyle doldurulan tekâlif cetvellerinde gösterilir.

Tekâlif cetvellerinde aşağıdaki malûmat bulunur:

1.Mükelleflerin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı);

2.Mükelleflerin adresleri;

3.Binaların kesinleşen gayrisâfi iradı; arazinin kesinleşen kıymeti (Aynı mükellefe ait binaların iradı ve arazinin kıymeti toplam olarak gösterilir);

4.Binaların sâfi iradı;

5.Tahakkuk eden vergi.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM