SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Takdir Kararı Ne Demektir?

Takdir Kararı Ne Demektir?

Cevap: Takdir komisyonunca belli edilen matrah veya matrah kısmı takdir kararına bağlanır.

Takdir kararları komisyonun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

Takdir kararlarında aşağıda yazılı malûmat bulunur:

1.Kararın sıra numarası;

2.Kararın tarihi;

3. Mükellefin soyadı ve adı(Tüzel kişilerde unvanı);

4.Mükellefin açık adresi;

5.Takdirin ilgili bulunduğu vergi;

6.Takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi;

7.Takdir edilen matrah;

8.Takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(17.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM