SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Zor Durumda Olanlara Vergi Ödevleri İçin Ek Süre Verilir Mi?

Zor Durumda Olanlara Vergi Ödevleri İçin Ek Süre Verilir Mi?

Cevap: Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.

Bu mühletin verilebilmesi için:

1. Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.

2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule lâyık görülmelidir.

3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(07.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM