SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Reeskont Faiz Hesaplaması ve Muhasebesi

Reeskont Faiz Hesaplaması ve Muhasebesi

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. 01.01.20XX tarihinde XYZ Ltd.Şti.’ne 1.000 TL bedelli malı satmış ve karşılığında senet almıştır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

121 ALAC.SENT. HS.       1.180

                                               600 YURT İÇİ SAT. HS.     1.000

                                               391 HESAP. KDV   HS.        180

Yurt içi satış kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

Şirketin alacak senetlerin hesabında bakiyenin yükselmesinden dolayı senetlere reeskont uygulamaya karar vermiştir.

Reeskont Hesaplama Formülü: Anapara x Faiz x Vade / 36000 + (vade x faiz)

Senedin vadesinin 91 gün olduğu ve merkez bankası reeskont faiz orenının ise yüzde olduğu varsayımında;

1.000 x 10 x 91 / 36.000 + (910)

910.000 / 36.910

= 24,66 TL reeskont tutarıdır.

--------------------------------------------31.03.20XX------------------------------------

647 REESKONT FAİZ GİD. HS.        24,66

                                                122 ALAC.SENT.REESK.HS.       24,66

Reeskont kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. geçici vergi döneminde gider olarak kayıtlara aldığımız 24,66 TL’lik reeskont faiz giderini ikinci geçici vergi döneminin ilk günü olan 1 Nisan 20XX tarihinde ters kayıtla kapatarak daha önce gider yazdığımız tutarı bu sefer gelir yazmak suretiyle vergi matrahına dahil ederiz.

--------------------------------------------01.04.20XX---------------------------------------

122 ALAC.SENT.REESK.HS.            24,66
                                               657 REESKONT FAİZ GEL. HS.         24,66

Reeskont kaydının iptali

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(05.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM