SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Kesip Bunu Beyan Etmemenin Yaptırımı Nedir?

Vergi Kesip Bunu Beyan Etmemenin Yaptırımı Nedir?

Cevap: Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.

Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz.

Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM