SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Menkul Kıymet Satış Karlarının Muhasebesi

Menkul Kıymet Satış Karlarının Muhasebesi

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. birim fiyatı 10 TL den 50 adet hisse senedi satın almıştır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

110 HİSSE SENETLERİ HS.       500

                                               100 KASA HS.  500

Hisse alım kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

Daha sonra ABC A.Ş. almış olduğu bu hisse senetlerini birim fiyatı 12 TL den satmıştır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

102 BANKALAR HS.       600

                                               110 HİSSE SENETLERİ HS.         500

                                               645 MEN.KIY.SAT.KAR.HS.          100

Menkul kıymet satış karı

-------------------------------------------------------------------------------------

ABC A.Ş. yıl sonunda 645 hesaptaki tutarı dönem kar zararının tespiti amacıyla 690 hesaba virmanlayacaktır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

645 MEN.KIY.SAT.KAR.HS.               100

                                               690 DÖN.KAR ZARARI HS.           100

Gelir hesaplarının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------

Uygulama: ABC A.Ş. 01.01.20XX tarihinde 100.000 TL’lik devlet tahvili almıştır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

112 KAMU KES.TAH.SEN.VE BONO HS.       100.000

                                               102 BANKLAR HS.  100.000

Devlet tahvili alım kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

1 yıl sonra devlet tahvilini 150.000 TL’ye elden çıkarmıştır. Ayrıca kazanç üzerinden yüzde 10 stopaj kesintisi yapılmıştır.

-------------------------------------------------/--------------------------------------------

102 BANKLAR HS.                145.000

193 PEŞ.ÖDEN.VER.FON.HS. 5.000

            112 KAMU KES.TAH.SEN.VE BONO HS.                  100.000

            645 MEN.KIY.SAT.KAR. HS.                                         50.000

Devlet tahvilinin elden çıkarılması

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(21.09.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM