SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket aktifine aldığımız binek otomobil için ödediğimiz KDV ve Özel Tüketim Vergisini gider olarak ticari kazancımızdan indirebilir miyiz?

Şirket aktifine aldığımız binek otomobil için ödediğimiz KDV ve Özel Tüketim Vergisini gider olarak ticari kazancımızdan indirebilir miyiz?

 

Soru:

 

Şirket aktifine aldığımız binek otomobil için ödediğimiz KDV ve Özel Tüketim Vergisini gider olarak ticari kazancımızdan indirebilir miyiz?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b bendinde; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.” denilmektedir.
23 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1.Binek Otomobillerinin Katma Değer Vergisi başlıklı bölümünde; “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinin (b) bendinde yapılan değişikliğe göre, faaliyetleri; kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmesi yapılması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir. Buna göre, binek otomobillerini yukarıda belirtildiği gibi çeşitli şekillerde işleten mükellefler bu amaçla kullanılan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakkından yararlanabileceklerdir.
Ancak mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin evvelce olduğu gibi indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılmayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Bu uygulama binek otomobil işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobiller için de geçerlidir.” denilmektedir.
Bu itibarla, şirketin faaliyeti kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmadığından, işletmelerine almış oldukları binek otomobiline ait alış faturalarında gösterilen katma değer vergisinin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ayrıca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 9. maddesinde, özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan Kanunda belirtilen madde dışında ÖTV indirimini düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 270. maddesinde 5035 sayılı Kanunun 48/1-c maddesiyle 01.01.2004 tarihinden itibaren ibare değişikliği yapılarak özel tüketim vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükelleflerin serbest olacakları hüküm altına alınmıştır.
Şirketiniz tarafından satın alınarak aktifinize kaydedilecek olan binek otomobillerin ilk iktisabında ödenecek özel tüketim vergisi doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabilirsiniz.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(19.01.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM